O autorech


ideový návrh aplikace: Mgr. René Klimeš, Regionální muzeum v Litomyšli

programování, databáze: Martin Edlman, http://an.y-co.de/

grafika: Ladislav Borek, http://wsd.cz/; Michal Horák

fotografie sbírkových předmětů: Michal Horák

textové informace o sbírkových předmětech: zaměstnanci MMČT

 

Městské muzeum Česká Třebová děkuje Regionálnímu muzeu v Litomyšli za bezplatné poskytnutí licence k aplikaci sbírky ONLINE.