Badatelské dotazy

Pokud máte nějaký badatelský dotaz obraťte se na pracovníky Městského muzea Česká Třebová, jejichž seznam naleznete na http://www.mmct.cz/kontakt.php